Der er alt for mange almindelige børn i skolerne, som ikke har de nødvendige rammer for en god skolegang. Det skal vi gøre noget ved.

Jeg oplever i min dagligdag børn, der nægter at åbne bøger, nægter at skrive, og som det meste af tiden nægter at gøre som resten af klassen. Børnene er ikke respektløse, eller umulige, men flere af dem kan ikke læse, regne eller skrive.

På trods af underretninger, bekymringer og møder med forældre har disse børn ikke en god skolegang. I kommunerne er opbygget et system, som føles langsommeligt og sløvt og bruger alt for lang tid, før der bliver igangsat initiativer, som kan hjælpe de udsatte børn.

Når et barn skal inkluderes i folkeskolerne, burde økonomien følge med barnet. Skolerne oplever alt for tit, at pengene skal tages fra eget budget, og at der ikke bliver tilført ekstra økonomi. Dette har som konsekvens, at skolernes muligheder for at hjælpe udsatte børn udelukkende bliver rettet mod enkelte meget ressourcekrævende børn og ikke på de mange, som også har brug for støtten.

Den nuværende indsats i skolerne er ikke god nok, der er behov for, at elever får hjælp på flere fronter. Nogle børnefamilier har brug for hjælp til at strukturere deres hverdag, andre har brug tolkebistand for at forstå skole-hjem samtaler og forældremøder. Det kunne også være hjælp til at håndterer gensidigt skole-hjem samarbejde. Alt sammen tiltag, som vil øge samarbejdet med udsatte familier.

Når børn får lov til at gå i skole op til 6.-9.klasse, uden de fagligt har kunnet følge med, er det en falliterklæring for det samfund, vi lever i, og til enorm frustration for skolerne og lærerne.

Folkeskolerne skal løfte de elever, der mistrives socialt og fagligt, tidligere. Det er både børn, som ikke gør opmærksom på sig selv, og børn, som har en truende eller udadreagerende adfærd. Mit forslag, som lærer, er at give mulighed for at hejse det røde flag, hvis et barn udviser mangel på faglig udvikling, og der derfor skal indføres ekstra ressourcer. Det røde flag skulle så automatisk medføre støtte til familien og øjeblikkelig handling.

Vi bruger alt for lang tid på at finde et passende tilbud til de elever, der har det sværest. Hvorfor skal de ikke have hjælp med det samme? Hvorfor skal lærere og ledere se til, mens elevernes skolegang ikke udvikler sig i en positiv retning?

indlægget er udgivet på folkeskolen.dk