Læreruddannelsen har de sidste to år oplevet et kæmpe fald i nye lærerstuderende, men der er en grund til at læreruddannelsen bliver fravalgt. Problemet med det lave antal af ansøgere skyldes hverken ny læreruddannelse, lockout, folkeskolereform eller ændrede arbejdsvilkår. Det sker på grund af ét tal.

I al den tid jeg har været lærerstuderende eller lærer, har jeg aldrig oplevet en skoleleder der har kritiseret den faglige baggrund for nyuddannede lærere. Derfor kan det undre mig, at man alligevel laver et adgangskrav på læreruddannelsen, for at forbedre kvaliteten af de lærerstuderende.

Jeg er rigtig glad for mit arbejde som lærer, og det er jeg uanset hvor mange udfordringer, der følger med reformen. Der er stadig mange flere positive ting ved at være lærer, end der er negative. Men skulle jeg vælge uddannelse i dag, var det ikke blevet læreruddannelsen. Ikke på grund af debatten i medierne, forældre eller børnene, bestemt ikke. Det ville derimod være fordi, der nu er sat et karakterkrav for optag som jeg ikke ville kunne leve op til.

I gymnasiet var jeg en doven teenager, som ikke rigtig gad det boglige, og resultatet blev selvfølgelig derefter. Da jeg efter gymnasiet besluttede mig for at gå i gang med en uddannelse, fik jeg bogen “Hvad kan jeg blive?” og startede fra en ende af med at sætte streger over alle de uddannelser, hvor jeg ikke havde et højt nok snit til at komme ind. Efter noget tid havde jeg sporet mig ind på læreruddannelsen, og tanken om at skulle arbejde med mennesker havde jeg det godt med. At starte på læreruddannelsen blev også en rigtig god oplevelse, fordi jeg oplevede et uddannelsesfelt, hvor jeg kunne se meningen med arbejdet, og jeg blev mere engageret, end jeg nogensinde havde været på noget tidspunkt i mit liv, og det afspejlede karaktererne også.

Karakterkravet har medført den laveste tilslutning til læreruddannelsen i mange år. Der er flere, der ønsker at deltage i Paradise Hotel, end der er mennesker, der ønsker at være lærer.

Danmark går glip af alt for mange dygtige lærere, når der bliver opstillet et stift karakterkrav. Der er mange andre måder at sikre kvalitet på læreruddannelsen på, end at skræmme en masse studerende, med vilje og lyst, væk fra uddannelsen. Vilje og lyst er det folkeskolen allermest har brug for, og det engagement som nye lærere bidrager til folkeskolen med er vigtigt for folkeskolens udvikling.